Новини

 • OLIVARI - известната италианска фабрика навърши 100 години

  През 2011 година OLIVARI - известната италианска фабрика за дизайнерски обков, навърши 100 години. Компанията работи с най-големите имена в дизайна - Патриция Уркиола, Фердинанд Порше, Джо Коломбо, Карло Понти, Лука Казини, Доминик перо, Джуджаро и т.н. През 2011 година OLIVARI - известната италианска фабрика за дизайнерски обков, навърши 100 години.

 • "СВЕГО 99" ООД подкрепя най-добрия български дрифтер Александър Язов

  "СВЕГО 99" ООД подкрепя най-добрия български дрифтер Александър Язов

 • Нови модели от OLIVARI

     

 • Нови предложения на OLIVARI

       

 • СВЕГО 99 ООД сключи договор с Агенцията по заетостта

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001 „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • Анализ и ЛПС

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C001 "Подобряване на условията на труд в "СВЕГО 99" ООД" Проектът се осъществявас финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • Стандарти за безопасна работа

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C001 "Подобряване на условията на труд в "Свего 99" ООД" Проектът се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фондна Европейския съюз

 • Разработване на OHSAS

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001 „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • Обучение

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001 „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • Сертифициране OHSAS

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001 „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • Система профили за растерни тавани TITANIUM

  От началото на 2014 година предлагаме нова система профили за растерен окачен таван TITANIUM, произведени по съвсем нова технология. Иновативната накатка на профилите създава изключителна здравина на конструкцията и голяма товароносимост. Профилите са патентовани със 7 различни международни патенти. Новата ключалка е изработена от неръждаема стомана за осигуряване на максимална якост и сигурност срещу разглобяване. В същото време е изключително лесен демонтажът на профилите. Покритието е RAL 9016. Профилите за модулен окачен таван имат противопожарен осигурителен елемент, с което системата е сертифицирана на пожароустойчивост в различни европейски лаборатории:  * в Италия Instituto Giordano in Bellaria (RN) - REI 180  * във Франция CTICM in Mazieres-les-Metz - F30-F45-F60  * в Германия MPA in Braunschweig - F30-F60-F90 Налични на склад.

 • Финансов принос на Европейския фонд за регионално развитие за преодоляаване на икономическите последствия от КОВИД 19

  На 08.11.2021 г. между „СВЕГО 99“ ООД – като бенефициент и Министерство на икономиката е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4557-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с което „СВЕГО 99“ ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-4557 с наименование: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.