News

 • OLIVARI - famous Italian factory turns 100 years

  In 2011 OLIVARI - famous Italian designer fittings factory, turned 100 years old. The company works with the biggest names in design - Patricia Urquiola, Ferdinand Porsche, Joe Colombo, Carlo Ponti, Luca Casini, Dominique Perrault, Giugiaro, etc.

  Отвори
 • SWEGO 99 Ltd supports the best Bulgarian drifter Alexander Yazov

  SWEGO 99 Ltd supports the best Bulgarian drifter Alexander Yazov

  Отвори
 • New handles from OLIVARI

 • Нови предложения на OLIVARI

       

  Отвори
 • СВЕГО 99 ООД сключи договор с Агенцията по заетостта

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001 „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Отвори
 • Анализ и ЛПС

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C001 "Подобряване на условията на труд в "СВЕГО 99" ООД" Проектът се осъществявас финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Отвори
 • Стандарти за безопасна работа

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C001 "Подобряване на условията на труд в "Свего 99" ООД" Проектът се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фондна Европейския съюз

  Отвори
 • Разработване на OHSAS

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001 „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Отвори
 • Обучение

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001 „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Отвори
 • Сертифициране OHSAS

  ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001 „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Отвори
 • Система профили за растерни тавани TITANIUM

  От началото на 2014 година предлагаме нова система профили за растерен окачен таван TITANIUM, произведени по съвсем нова технология. Иновативната накатка на профилите създава изключителна здравина на конструкцията и голяма товароносимост. Профилите са патентовани със 7 различни международни патенти. Новата ключалка е изработена от неръждаема стомана за осигуряване на максимална якост и сигурност срещу разглобяване. В същото време е изключително лесен демонтажът на профилите. Покритието е RAL 9016. Профилите за модулен окачен таван имат противопожарен осигурителен елемент, с което системата е сертифицирана на пожароустойчивост в различни европейски лаборатории:  * в Италия Instituto Giordano in Bellaria (RN) - REI 180  * във Франция CTICM in Mazieres-les-Metz - F30-F45-F60  * в Германия MPA in Braunschweig - F30-F60-F90 Налични на склад.

  Отвори